Informace k volbám do Zastupitelstva Středečeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016

 • stanovení mimimálního počtu členů okrskové volební komise - File0159.PDF
 • informace o počtu a sídlech volebních okrsků - File0154.PDF
 • vyhláška - oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - File0155.PDF

OZNÁMENÍ 

 • Finanční úřad pro Stř.kraj - elektronická evidence tržeb - DDZ_379415923.zfo

 

INFORMACE 

 

 

   USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA

________________________________________________________________________________

 VYHLÁŠKY OBCE

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučnosti
 • OZV hluk Bojanovice (1).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015

 

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bojanovice - 
 • OZV odpad Bojanovice (2).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015

 

 • Obcně závazná vyhláška č. 1/2012 - o místním poplatku za odpad v roce 2012 3scan0013.pdf
 • Schváleno v zastupitelstvu obce dne 12. prosince 2012
 • vyvěšeno: 13. 12. 2012
 • sejmuto:     31.12.2012

Vyhlášky a nařízení Obcí Bojanovice nejdete též v sekci "Vyhlášky a nařízení Obce Bojanovice"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÉ ÚČTY OBCE

 

2016 - NÁVRH

 

2015

                    ROZPOČTY

 

 

VYHLÁŠKY

 • veřejná vyhláška + usnesení o ustanovení opatrovníka File0155.PDF
 • vyvěšeno: 27. června 2016,
 • sejmuto: 12. července 2016

 

 • oznámení o vyhášení výběrového řízení - MěÚ Mníšek VŘ vedoucí OKS 2.pdf
 • vyvěšeno: 29. června 2016
 • sejmuto: 16. července 2016

Z Á M Ě R Y 

 

 • Záměr prodat části pozemků parc.č. 129/1 a 680/1 v k.ú. Malá Lečice File0014.PDF
 • vyvěšeno: 30. 5. 2016
 • sejmuto:    22. 6. 2016

Svazek obcí Mníšeského regionu 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecbojanovice.cz

Registrujte se zde


Info z katastru nemovitostí

Oznamujeme všem zájemcům, že mohou bezplatně získávat některé informace o pozemcích, budovách nebo o probíhajících řízeních v katastru nemovitostí.

Info z katastru

Odkazy

Černošice

Region Mníšecko

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

SDĚLENÍ

Aktuality

Od 1.12.2004 jsou v provozu nové stránky obce Bojanovice

Návštěvnost stránek

100589
image.htm