INFORMACE

 • o konání zasedání Zastupitelstva obce Bojanovice konaného dne 28. března 2018 v Malé Lečici - File0156.PDF

 Návrh opatření obecné povahy - veřejná vyháška

Vyhlášení

Obec Bojanovice, Bojanovice 12, 252 06 Davle vyhlašuje tímto "veřejnou zakázku" na opravy místních komunikací v obci Bojanovice - části Bojanovice a Malá Lečice.

 

   USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA

      S M L O U V Y

 VYHLÁŠKY OBCE

 

 • Obecně závazá vyhláška obce Bojanovice č. 2/2017  o místním poplatku za provoz systému shromažďeování, sběru, přepravy, třídění, v yuřžívání a odstraňování komunálních odpadů -  File0163.PDF
 • vyvěseno: 21.09.2017
 • sejmuto: 03102017
 • vyjáška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018
 • Obecně závazná vyhláška obce Bojanovice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Hvozdnice - File0158.PDF
 • vyvěšeno: 3. 5. 2017
 • sejmuto: 17.5.2017
 • Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 o nočním klidu
 • File0160.PDF
 • vyvě´šeno: 17.10.2016
 • schváleno zastupitelstvem obce 3. 11. 2016
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučnosti
 • OZV hluk Bojanovice (1).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bojanovice - 
 • OZV odpad Bojanovice (2).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obcně závazná vyhláška č. 1/2012 - o místním poplatku za odpad v roce 2012 3scan0013.pdf
 • Schváleno v zastupitelstvu obce dne 12. prosince 2012
 • vyvěšeno: 13. 12. 2012
 • sejmuto:     31.12.2012

Vyhlášky a nařízení Obcí Bojanovice nejdete též v sekci "Vyhlášky a nařízení Obce Bojanovice"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÉ ÚČTY OBCE

Závěrečný účet obce za rok 2016

 • Závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2016 - File0157.PDF
 • - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - File0165.PDF
 • - přílohy: - Fin 2-12M - File0161.PDF
 •                  - Rozvaha - File0162.PDF
 •                 - Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) - File0163.PDF
 •                 - Příloha - File0164.PDF
 •                 - Inventární zápis 2016 - File0174.PDF
 • vyvěěšeno: 12. 4. 2017 - sejmuto: 3. 5. 2017
 • Schváleno Zastupitelstvem Obce Bojanovice dne 3. 5. 2017

  

Závěreční účet obce za rok 2015

 

Závěreční účet obce za rok 2014

Rozpočtové opatření 2017

 • rozpočtové opatření č. 11 - vyrovnání rozpočtu roku 2017 - File0164.PDF

 

                    ROZPOČTY

 • Rozpočet na rok 2018 - schválený - File0178.PDF
 • vyvěšeno: 14. 12. 2017
 • sejmoto: schválení rozpočtu na rok 2019
 • Rozpočet na rok 2018 - NÁVRH - File0177.PDF
 • vyvěšeno: 24. 11. 2017
 • sejmuto:    13. 12. 2017

 

 

VYHLÁŠKY

 

 • Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - lesy - File0154.PDF
 • vyvěšeno: 14. 9. 2017
 • sejmuto: 31. 3. 2018

  

Z Á M Ě R Y

 • Záměr prodat pozemek parc.č. 471/17 v k.ú. Bojanovice - File0163.PDF
 • vyvěšeno: 20. 02. 2018
 • sejmuto:

 

 • Záměr prodat pozemek parc.č. 718/4 v k.ú. Malá Lečice - File0164.PDF
 • vyvěšeno: 20. 02. 2018
 • sejmuto:

 

 • Záměr pronajmout část objektu čp. 11 v Malé Lečici File0162.PDF
 • vyvěšeno: 20. 02. 2018
 • sejmuto:

 

 • Záměr směnit pozemky v k.ú. Bojanovice - File0154.PDF
 • vyvěšeno: 01.09.2017
 • sejmuto: 21.09.2017

 

 • Závěr prodat pozemky v k.ú. Bojanovice - orná půda - File0155.PDF
 • vyvěšeno: 01. 09. 2017
 • sejmuto:    21. 09. 2017

 

 • Záměr prodat část pozemku parc.č. 23/1 - část h) v k.ú. Bojanovice File0159.PDF
 • vyvěšeno: 08.03.2017
 • sejmuto:    29.03.2017

 

 •  Záměr prodat části pozemků parc.č. 129/1, 130  a 680/1 v k.ú. Malá Lečice  File0157.PDF
 • vyvěšeno: 28. 11. 2016
 • sejmuto:   14. 12. 2016

 

 • Záměr prodat část pozemku prc.č. 375/1 v k.ú. Malá Lečice File0158.PDF
 • vyvěšeno: 29. 11. 2016
 • sejmuto:   14. 12. 2016

Svazek obcí Mníšeského regionu 

 • Mníšeceký region:
 • rozpočet na rok 2018 - včetně rozpisu členských příspěvků - File0155.PDF
 • návrh rozpočtu na rok 2018 -File0176.PDF
 • polnění rozpočtu roku 2017 - File0177.PDF
 • členskí příspěvky SOMR  na rok 2018 -File0178.PDF
 • vyvěšeno: 24. 1. 2018

 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecbojanovice.cz

Registrujte se zde


Info z katastru nemovitostí

Oznamujeme všem zájemcům, že mohou bezplatně získávat některé informace o pozemcích, budovách nebo o probíhajících řízeních v katastru nemovitostí.

Info z katastru

Odkazy

Černošice

Region Mníšecko

24. 3. Gabriel

Zítra: Marián

SDĚLENÍ

Aktuality

Od 1.12.2004 jsou v provozu nové stránky obce Bojanovice

Návštěvnost stránek

146857
image.htm