Vyhlášení

Obec Bojanovice, Bojanovice 12, 252 06 Davle vyhlašuje tímto "veřejnou zakázku" na opravy místních komunikací v obci Bojanovice - části Bojanovice a Malá Lečice.

 

 • Nabídky na veřejnou zakázku je třeba zaslat nejpozději do 3. dubna 2017 do 15,00 hodin.
 • vyvěšeno: 15. března 2017
 • sejmuto:     4. dubna   2017

 

INFORMACE 

Změna jízdních řádů linky 314 od 1. 4. 2017

 

 

DLŮŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

   USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA

                           

 VYHLÁŠKY OBCE

 • Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 o nočním klidu
 • File0160.PDF
 • vyvě´šeno: 17.10.2016
 • schváleno zastupitelstvem obce 3. 11. 2016
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučnosti
 • OZV hluk Bojanovice (1).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bojanovice - 
 • OZV odpad Bojanovice (2).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obcně závazná vyhláška č. 1/2012 - o místním poplatku za odpad v roce 2012 3scan0013.pdf
 • Schváleno v zastupitelstvu obce dne 12. prosince 2012
 • vyvěšeno: 13. 12. 2012
 • sejmuto:     31.12.2012

Vyhlášky a nařízení Obcí Bojanovice nejdete též v sekci "Vyhlášky a nařízení Obce Bojanovice"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÉ ÚČTY OBCE

Závěrečný účet obce za rok 2016

 • Závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2016 - File0157.PDF
 • - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - File0165.PDF
 • - přílohy: - Fin 2-12M - File0161.PDF
 •                  - Rozvaha - File0162.PDF
 •                 - Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) - File0163.PDF
 •                 - Příloha - File0164.PDF
 •                 - Inventární zápis 2016 - File0174.PDF
 • vyvěěšeno: 12. 4. 2017 - sejmuto: 3. 5. 2017

 

 

 

 

 

Závěreční účet obce za rok 2015

 

Závěreční účet obce za rok 2016

                    ROZPOČTY

 

VYHLÁŠKY

 

Z Á M Ě R Y

 • Záměr prodat část pozemku parc.č. 23/1 - část h) v k.ú. Bojanovice File0159.PDF
 • vyvěšeno: 08.03.2017
 • sejmuto:    29.03.2017

 

 • Záměr prodat části pozemků parc.č. 129/1, 130  a 680/1 v k.ú. Malá Lečice  File0157.PDF
 • vyvěšeno: 28. 11. 2016
 • sejmuto:   14. 12. 2016

 

 • Záměr prodat část pozemku prc.č. 375/1 v k.ú. Malá Lečice File0158.PDF
 • vyvěšeno: 29. 11. 2016
 • sejmuto:   14. 12. 2016

Svazek obcí Mníšeského regionu 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecbojanovice.cz

Registrujte se zde


Info z katastru nemovitostí

Oznamujeme všem zájemcům, že mohou bezplatně získávat některé informace o pozemcích, budovách nebo o probíhajících řízeních v katastru nemovitostí.

Info z katastru

Odkazy

Černošice

Region Mníšecko

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

SDĚLENÍ

Aktuality

Od 1.12.2004 jsou v provozu nové stránky obce Bojanovice

Návštěvnost stránek

116224
image.htm