0

 

 

 

creative.png  

 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Právě probíhá testování nových webových stránek

https://obecbojanovice.eu

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení  Města Mníšek

pod Brdy na pozice:

INFORMACE

 

INFORAMCE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJANOVICE  KONANÉHO DNE 14. října 2019 od 18,00 hodin v budově čp. 100 v Bojanovicích  - SCAN0018.PDF

 

 

POROVNÁNÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ - OBEC BOJANOVICE

 • vodovodní síť v části obce Bojanovice - SCAN0001.PDF
 • vodovodní síť v části obce Malá Lečice - SCAN0000.PDF

 

 • Částečná uzavírka silnice č. II/102 - Hl. město Praha - Měchenice - od 24. 4. 2019 do 12. 12. 2019 - 4f970f0cd1f64f16a44be5dde7e779de.pdf
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů - OZV 1c (5).pdf

 

Vyvěšeno: 13. prosince 2018

Sejmuto :   31. prosince 2018

 

OZNÁMENÍ 

 

  

 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA od 31. října 2018

 

ROZPOČTY

 

   USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA 2017 - říjen 2018

      S M L O U V Y

 

Veřejnoprávní smlouvy

 VYHLÁŠKY OBCE

 

 • Obecně závazná vyhláška obce Bojanovice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Hvozdnice - File0158.PDF
 • vyvěšeno: 3. 5. 2017
 • sejmuto: 17.5.2017
 • Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 o nočním klidu
 • File0160.PDF
 • vyvě´šeno: 17.10.2016
 • schváleno zastupitelstvem obce 3. 11. 2016
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučnosti
 • OZV hluk Bojanovice (1).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bojanovice - 
 • OZV odpad Bojanovice (2).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obcně závazná vyhláška č. 1/2012 - o místním poplatku za odpad v roce 2012 3scan0013.pdf
 • Schváleno v zastupitelstvu obce dne 12. prosince 2012
 • vyvěšeno: 13. 12. 2012
 • sejmuto:     31.12.2012

Vyhlášky a nařízení Obcí Bojanovice nejdete též v sekci "Vyhlášky a nařízení Obce Bojanovice"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - 2019

 

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - 2018

ZÁVĚREČNÉ ÚČTY OBCE

Závěreční účet obce Bojanovice za rok 2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

 •  Závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2017 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET.pdf
 • - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 - File0161.PDF
 • - přílohy:
 • - Fin 2-12M   -    File0162.PDF          
 • - Rozvaha   - File0163.PDF         
 • - Výkaz zisku a ztřát (výsledovka) - File0164.PDF             
 • - Příloha - File0165.PDF
 • Inventarizační zápis 2017 - File0166.PDF
 • vyvěšeno: 27. 4. 2018 - sejmuto: 17. 5. 2018
 • schváleno zastupitelstvem Obce Bojanovice dne 16. května 2018 - usnesení č. 21

Závěrečný účet obce za rok 2016

 • Závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2016 - File0157.PDF
 • - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - File0165.PDF
 • - přílohy: - Fin 2-12M - File0161.PDF
 •                  - Rozvaha - File0162.PDF
 •                 - Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) - File0163.PDF
 •                 - Příloha - File0164.PDF
 •                 - Inventární zápis 2016 - File0174.PDF
 • vyvěěšeno: 12. 4. 2017 - sejmuto: 3. 5. 2017
 • Schváleno Zastupitelstvem Obce Bojanovice dne 3. 5. 2017

  

Závěreční účet obce za rok 2015

 

Závěreční účet obce za rok 2014

Rozpočtové opatření 2017

 • rozpočtové opatření č. 11 - vyrovnání rozpočtu roku 2017 - File0164.PDF

 

                    ROZPOČTY

 • Rozpočet na rok 2018 - schválený - File0178.PDF
 • vyvěšeno: 14. 12. 2017
 • sejmoto: schválení rozpočtu na rok 2019
 • Rozpočet na rok 2018 - NÁVRH - File0177.PDF
 • vyvěšeno: 24. 11. 2017
 • sejmuto:    13. 12. 2017

 

 

VYHLÁŠKY

 • Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení  atd. - SCAN0016.PDF

 

 

 

 •  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zveřejnění upraveného návrhu - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY STRÁVNÍHO OBVODU ORP ČERNOŠICE - doc16647720190913140530.pdf
 •  vyvěšeno: 16. 9. 2019  sejmuto 16. 10. 2019

 

  

Z Á M Ě R

 • záměr prodat pozemek parc.č. 459/2 v k.ú. Bojanovice - Záměr.pdf
 • vyvěšeno: 5. 6. 2019
 • sejmuto: 2. 7. 2019

 

 

 

Svazek obcí Mníšeského regionu 

2019

 

 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecbojanovice.cz

Registrujte se zde


Info z katastru nemovitostí

Oznamujeme všem zájemcům, že mohou bezplatně získávat některé informace o pozemcích, budovách nebo o probíhajících řízeních v katastru nemovitostí.

Info z katastru

Odkazy

Černošice

Region Mníšecko

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

SDĚLENÍ

Aktuality

Od 1.12.2004 jsou v provozu nové stránky obce Bojanovice

Návštěvnost stránek

181180
image.htm