eu.jpg

Volby do Evropského parlamentu

konané ve dnech 24. a 25. května 2019

 

 

 

 •  oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obvodu obce Bojanovice
 • SCAN0007.PDF
 •  vyvěšeno: 6. 5. 2019

 I

INFORMACE

 

Zasedání zastupitelstva Obce Bojanovice se bude konat dne 27. května 2019 od 18,00 hodin v budově čp. 11 v Malé Lečici 

I N F O R M A C E 1.pdf

 

 

 • VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: - o vyměřování daně z nemovitostí na rok 2019 - 00200796_dne_0515_1902365293.pdf
 •  vyvěšeno: 25. 4. 2019 
 •  sejmuto: 27. 05. 2019

 

INFORMACE

 

 • Částečná uzavírka silnice č. II/102 - Hl. město Praha - Měchenice - od 24. 4. 2019 do 12. 12. 2019 - 4f970f0cd1f64f16a44be5dde7e779de.pdf
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů - OZV 1č.docx

Vyvěšeno: 13. prosince 2018

Sejmuto :   31. prosince 2018

 

OZNÁMENÍ  

Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

ČJ - UZSVM_S_4890_2019-HMSO(1).pdf

Bojanovice.pdf

 

 

  

 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA od 31. října 2018

 

ROZPOČTY

 

   USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA 2017 - říjen 2018

      S M L O U V Y

 

Veřejnoprávní smlouvy

 VYHLÁŠKY OBCE

 

 • Obecně závazná vyhláška obce Bojanovice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Hvozdnice - File0158.PDF
 • vyvěšeno: 3. 5. 2017
 • sejmuto: 17.5.2017
 • Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 o nočním klidu
 • File0160.PDF
 • vyvě´šeno: 17.10.2016
 • schváleno zastupitelstvem obce 3. 11. 2016
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučnosti
 • OZV hluk Bojanovice (1).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bojanovice - 
 • OZV odpad Bojanovice (2).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obcně závazná vyhláška č. 1/2012 - o místním poplatku za odpad v roce 2012 3scan0013.pdf
 • Schváleno v zastupitelstvu obce dne 12. prosince 2012
 • vyvěšeno: 13. 12. 2012
 • sejmuto:     31.12.2012

Vyhlášky a nařízení Obcí Bojanovice nejdete též v sekci "Vyhlášky a nařízení Obce Bojanovice"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - 2018

ZÁVĚREČNÉ ÚČTY OBCE

Závěreční účet obce Bojanovice za rok 2018

NÁVRH

Závěrečný účet obce za rok 2017

 • Závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2017 - File0180.PDF
 • - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 - File0161.PDF
 • - přílohy:
 • - Fin 2-12M   -    File0162.PDF          
 • - Rozvaha   - File0163.PDF         
 • - Výkaz zisku a ztřát (výsledovka) - File0164.PDF             
 • - Příloha - File0165.PDF
 • Inventarizační zápis 2017 - File0166.PDF
 • vyvěšeno: 27. 4. 2018 - sejmuto: 17. 5. 2018
 • schváleno zastupitelstvem Obce Bojanovice dne 16. května 2018 - usnesení č. 21

Závěrečný účet obce za rok 2016

 • Závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2016 - File0157.PDF
 • - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - File0165.PDF
 • - přílohy: - Fin 2-12M - File0161.PDF
 •                  - Rozvaha - File0162.PDF
 •                 - Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) - File0163.PDF
 •                 - Příloha - File0164.PDF
 •                 - Inventární zápis 2016 - File0174.PDF
 • vyvěěšeno: 12. 4. 2017 - sejmuto: 3. 5. 2017
 • Schváleno Zastupitelstvem Obce Bojanovice dne 3. 5. 2017

  

Závěreční účet obce za rok 2015

 

Závěreční účet obce za rok 2014

Rozpočtové opatření 2017

 • rozpočtové opatření č. 11 - vyrovnání rozpočtu roku 2017 - File0164.PDF

 

                    ROZPOČTY

 • Rozpočet na rok 2018 - schválený - File0178.PDF
 • vyvěšeno: 14. 12. 2017
 • sejmoto: schválení rozpočtu na rok 2019
 • Rozpočet na rok 2018 - NÁVRH - File0177.PDF
 • vyvěšeno: 24. 11. 2017
 • sejmuto:    13. 12. 2017

 

 

VYHLÁŠKY

 

 

  

Z Á M Ě R Y

 • Záměr prodat 1/2 pozemku parc.č. 43/6 v k.ú. Malá Lečice - Záměr.pdf
 • vyvěšeno: 31. 11. 2018
 • sejmuto:   13. 12. 2018

 

 

 

Svazek obcí Mníšeského regionu 

2019

 

 

 

 

 

image.htm