Vyhlášky obce Bojanovice

  • OZV č. 4/2009 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prostranstvích File0118.PDF - platná
  • OZV č. 5/2009 - o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akci File0119.PDF - platná 
  • OZV č. 7/2009 požární řád obce.doc - platný
  • OZV č. 8/2009 - o zrušení OZV č. 2/200/ o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí File0120.PDF - platná
  • OZV č. 2/2010 - o místních poplatcích File0121.PDF - platná
  • OZV č. 1/2012 - o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů File0122.PDF - platná
  • OZV č. 1/2015 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností File0123.PDF - platná
  • OZV č. 2/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bojanovice File0124.PDF - platná

 

           Nařízení obce Bojanovice

  • NOB - o odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v obci Bojanovice File0125.PDF - platné

 

image.htm