Schválený rozpočt roku 2008

    SR UR PR
  Příjmy                                                                    3690,00 3185,21
1111         daň z příjmů FO 500,00   433,78
1112 daň z příjmů FO SVČ 180,00   140,68
1113 daň z příjmů FO KV 40,00   37,15
1121 daň z příjmů PO 700,00   679,56
1211 daň z přidané hodnoty 1000,00   975,34
1335 přijmy za odnětí lesní půdy 0   0
1337 poplatek za komunální odpad 300,00   321,41
1341 poplatek ze psů 12,00   11,50
1351 výtěžen z provozu výherních hr.přístrojů 0   1,27
1361 správní poplatek 2,00   0,30
1511 daň z nemovitostí 300,00   263,89
4112 dotace od Krajského úřadu Stř.kraje 9,60   6,40
8115 financování z přebytku minulého roku 300,00   0
1031 výtěžek z lesní činnosti 50,00   39,75
2310 pitná voda 120,00   72,26
3613 pronájem nemovitostí 5,00   1,11
3639 služby 13,00   13,02
  pronájem pozemků 5,00   2,64
  prodej pozemků 40,00   87,60
3722 odvoz komunálního odpadu za provozovny 13,40   11,06
3723 odměna za třídění odpadu 60,00   28,32
6171 úroky 40,00   40,17
  Výdaje 3693,00 2724,70
1031 lesní hospodářství 50,00   170,64
2212 místní komunikace 100,00   78,98
2221 dopravní obslužnost 190,00   126,16
2310 pitná voda 900,00   485,43
3111 příspěvek mateřské škole 5,00   -3,55
3113 příspěvek základní škole 150,00   78,83
3341 místní rozhlas 15,00   18,28
3419 výdaje na tělovýchovu 6,00   6,00
3631 veřejné osvětlení 70,00   51,39
3635 územní plán - 1. změna 0 0 122,57
3639 komunální služby 300,00   169,59
3721 sběr nebezpečného odpadu 10,00   19,67
3722 odvoz komunálního odpadu 330,00   253,60
3723 odvoz tříděného odpadu 70,00   64,15
3745 péče o veřejnou zeleň 30,00   99,37
5512 doborovolné hasičské sbory 60,00   93,54
6112 zastupitelstvo obce 300,00   266,20
6171 činnost místní správy 1104,00 623,85
Vyvěšeno: 20.11.2007
Sejmuto:      5.12.2007

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecbojanovice.cz

Registrujte se zde


Info z katastru nemovitostí

Oznamujeme všem zájemcům, že mohou bezplatně získávat některé informace o pozemcích, budovách nebo o probíhajících řízeních v katastru nemovitostí.

Info z katastru

Odkazy

Černošice

Region Mníšecko

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

SDĚLENÍ

Aktuality

Od 1.12.2004 jsou v provozu nové stránky obce Bojanovice

Návštěvnost stránek

181180
image.htm