Rozpočet na rok 2009 - schválený

    návrh rozpočetu upravený rozpočet

plnění rozpočtu

  příjmy

4551,00

   
1111 daň z příjmů FO

600,00

   
1112 daň z příjmů FO SVČ

200,00

   
1113 daň z příjmů FO KV

50,00

   
1121 daň z příjmů PO

1000,00

   
1211 daň z přidané hodnoty

1400,00

   
1337 poplatek za komunální odpad

300,00

   
1341 poplatek ze psů

12,00

   
1361 správní poplatek

2,00

   
1511 daň z nemovitostí

640,00

   
4112 dotace od Krajského úřadu

9,60

   
8115 financování

0,00

   
1031 výtěžek z lesní činnosti

70,00

   
2310 pitná voda

100,00

   
3613 pronájem nemovitistí

1,40

   
3639 služby

20,00

   
  pronájem pozemků

3,00

   
  prodej pozemků

20,00

   
3722 odvoz komunálního odpadu za provozovny

13,00

   
3723 odměna za třídění odpadu

60,00

   
6171 úroky

50,00

   
  výdaje

4551,00

   
1031 lesní hodpodářství

100,00

   
2212 místní komunikace

176,00

   
2221 dopravní obslužnost

240,00

   
2310 pitná voda

530,00

   
3111 příspěvek mateřské škole

5,00

   
3113 příspěvek základním školám

150,00

   
3341 místní rozhlas

40,00

   
3419 výdaje na tělovýchovu

206,00

   
3631 veřejné osvětlení

120,00

   
3635 územní plán - 1. změna

330,00

   
3639 komunální služby

230,00

   
3721 sběr nebezpečného odpadu

20,00

   
3722 odvoz komunálního odpadu

400,00

   
3723 odvoz tříděného odpadu

90,00

   
3745 péče o veřejnou zeleň

100,00

   
5512 dobrovolné hasičské sbory

131,00

   
6112 zastupitelstvo obce

378,00

   
6171 činnost místní správy

1305,00

   
         
  vyvěšeno: 28.11.2008
sejmuto:   13.12.2008      
  schváleno: 16.12.2008      
         
         
         
         
         

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecbojanovice.cz

Registrujte se zde


Info z katastru nemovitostí

Oznamujeme všem zájemcům, že mohou bezplatně získávat některé informace o pozemcích, budovách nebo o probíhajících řízeních v katastru nemovitostí.

Info z katastru

Odkazy

Černošice

Region Mníšecko

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

SDĚLENÍ

Aktuality

Od 1.12.2004 jsou v provozu nové stránky obce Bojanovice

Návštěvnost stránek

181181
image.htm