Rozpočtový výhled 2007 - 2010

rozpočtové příjmy v tis. Kč 2007 2008 2009 2010
daň z příjmů fyzických osob 560 60 600 600
daň z příjmů právnických osob 370 400 400 400
daň z přidané hodnoty 1000 1000 1000 1000
daň z nemovitostí 460 500 500 500
místní poplatky 309 300 300 300
ostatní příjmy z činnosti 261 300 300 300
odměny za třídění odpadů 50 60 80 100
rozpočtové příjmy celkem 3010 3160 6180 3200
rozpočtové výdaje v tis. Kč        
místní komunikace 100 100 300 200
dopravní obslužnost 120 120 120 120
voda a vodní zdroje 380 200 200 200
příspěvky MŠ a ZŠ 180 180 180 180
obnova památek 130 200 50 80
údržba zeleně 30 60 60 60
příspěvky a využítí volného času a mládeže 16 30 30 30
komunální služby 207 210 210 210
odpadové hospodářství 398 400 400 400
požární ochrana - dobrovolná část 100 100 100 100
zastupitelstvo obce 300 300 300 300
činnost obcí 1049 1260 1230 1300
rozpočtové výdaje celkem 3010 3160 3180 3200
         
vyvěšeno: 21. 11. 2006        
sejmuto:   06. 12. 2006        

 

 

 

 

image.htm