Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 Rok 2016:

  • č.j.: 361/16 ze dne 7. 10. 2016
  • kompletní bankovní výpis z účtu Obce Bojanovice za měsíc září 2016
  • kopie poslední darovací smlouva
  • vyřízeno dne 17.10.2016 - starostka obce
image.htm