Sbory dobrovolných hasičů

 

Bojanovice

 

Dne 15. 6. 1902 byl obětavými občany ustanoven v čele s bývalým řídícím učitelem M. Kúhnelem Sbor hasičský v Bojanovicích. Za činné členy se přihlásilo 23 občanů. Starostou sboru byl zvolen M. Kúhnel, velitelem J. Rada, náměstkem Fr. Cmíral, jednatelem J. Jirák a pokladníkem J. Oktábec. Protože v začátcích neměl sbor žádné finanční prostředky, přispěl každý z členů peněžitým darem a tak od rok 1903 činnost započala. Sbor zakoupil do firmy Smekal dvouproudní stříkačku s příslušenstvím a 16 pracovních obleků a výzbroj v celkové ceně 2 200,- ze zapůjčené částky od Zemské Banky na amortizační splátky.

Sbor zanedlouho ukázal svoji vyspělost a nezbytnost pro obec i okolí, docílil velké přízně u všech občanů a tak za jejich pomoci mohl pravidelně splácet dluh za zakoupenou výzbroj. Ve válečných dobách, se mnoho členů sboru odešlo na dálná bojiště. Po skončení a na popud starších členů byl v roce 1918 stav doplněn o mladé členy, kteří také v dobách válečných horlivě a neúnavně pracovali.

Sbor pokračoval ve své činnosti až do roku 1937, kdy činnost utlumil nástup II. světové války v těchto dobách zahynuli i činní členové sboru.

 

 

 

V  roce 2016 se opět podařilo obnovit činnost sboru mladých hasičů. A to díky ochotě vedoucích mladých hasičů paní   Venduly Novotné a Pavlíny Mikulové.

Postupem času a pýle se děti dočkaly medaile na závodech.

Za podpory Obecního úřadu Bojanovice se zakoupila nová stříkačka, která byla  předána při Bojanovickém posvícení jako překvapení a odměna za snahu a  šíření dobrého jména obce.

 

 

 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecbojanovice.cz

Registrujte se zde


Info z katastru nemovitostí

Oznamujeme všem zájemcům, že mohou bezplatně získávat některé informace o pozemcích, budovách nebo o probíhajících řízeních v katastru nemovitostí.

Info z katastru

Odkazy

Černošice

Region Mníšecko

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

SDĚLENÍ

Aktuality

Od 1.12.2004 jsou v provozu nové stránky obce Bojanovice

Návštěvnost stránek

181180
image.htm